Coachning - helande samtal

Samtalen som når djupare in och min främsta uppgift är att lyssna. Att vara närvarande och lyssna in men främst lyssna in vad du känner. För att på så vis hjälpa dig och lotsa dig fram där du behöver vara för att möta just det som är ämnat för dig att känna i just denna stunden.
Behöver Du stärka relationen till dig själv, fördjupa dig i din självbild eller handlar det om relationer till andra? 
Önskar Du/Ni få stöd och hjälp till en djupare förståelse i er par relation? 
Med en kombination av relationsterapi, samtalsterapi, KBT samt inre intuition hjälper jag Dig /Er att guida er dit ni behöver gå för att möta er själva för att förstärka och ev läka för en förbättrad relation och utveckling.
Vi möts i en lugn och helande miljö så att kroppen får möjlighet att starta en inre läknings process.
Att ha mod att vara sårbar och samtala om de som kan skava på insidan ger på sikt ny kraft och inre styrka i oss själva.
Själsligcoachning - för djup inre utveckling & stärkta relationer.
 

Välkommen!